Pontevedra 360º: fotos panorámicas

O formato panorámico aporta unha visión da realidade que non coñecemos. Aprende a facer unha panorámica dende o principio ata a montaxe no ordenador.

Maiores 16.

Data: 20 marzo

X