Select Page
178 propostas para Noites Abertas 2017

178 propostas para Noites Abertas 2017

Rematado o prazo de presentación de propostas, finalmente chegaron á Coordinación do programa Noites Abertas, un total de 178. Destas, 35 proveñen de asociacións e clubes deportivos, 53 son individuais de mozas e mozos, 38 colectivas e 52 proceden de pequenas empresas...