Select Page

Máis información

O programa xuvenil Noites Abertas busca alternativas de lecer para que as mozas e mozos de 12 a 30 anos poidan desenvolver nas fins de semana como alternativa de lecer.

Enderezo: Oficina de Xuventude do Concello de Pontevedra (Coordinación de Noites Abertas)

Enderezo electrónico: noitesabertas@pontevedra.gal

Teléfono: 986 840 367

Horario de atendemento: de luns a venres, de 9 a 15 h.