Sen Inscrición previa

As actividades non requiren de inscrición. Podes acceder directamente 5 min antes da hora de inicio.

Actividades gratuitas

Todas as actividades son completamente de balde para mocidade entre 12-30 anos

materiais como requisito

Actualmente non podemos compartir material como se viña facendo en Noites Abertas polo que antes de acceder comproba os requisitos do espazo e de material que deberás ter.

ACTIVIDADES ONLINE

Para participar nas actividades on line deberás estar familiarizada/o e ter un dominio básico da plataforma Zoom. Terás que contar cunha cámara web sempre accesa.

ACTIVIDADES exteriores

A finais de abril comeza unha nova oferta de actividades seguras en espazos ao aire libre.

X